خوش آمدید

اهداف پذيرش اتباع خارجي فارسي زبان

كاركرد آموزش درعصر حاضر از انتقال دانش و تجربيات نسلي به نسل ديگر فراتر رفته و افزون بر‌آن ، نقش و جايگاه پايدار و اثر گذار آن در فرهنگ و ارتباطات برون مرزي ، در روابط دولت ها و در تعامل فرهنگي و ارتباطات پايدار ملل و اقوام كاركردي راهبردي يافته است. براين اساس دانشگاه بیرجند به منظور گسترش زبان و ادبيات فارسي، تقويت و توسعه مبادلات فرهنگي و تاثير گذار در جذب بيشتر نخبگان ، انديشمندان و كارشناسان ساير كشورها ، معرفي دانشگاه به عنوان يكي از مراكز آموزش عالي كشور در مجامع بين المللي ،گسترش روابط علمي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ديگر جهان ، فراهم نمودن بستر مناسب براي معرفي دستاوردها ، نشر و توسعه فرهنگ غني ايراني اسلامي ، حمايت از جوانان مستعد كشورهاي اسلامي و تربيت نيروهاي متخصص براي خود كفايي علمي آنان ، نسبت به پذيرش دانشجويان غير ايراني واجد شرايط اقدام مي نمايد.

شرايط پذيرش اتباع خارجي فارسي زبان جهت ادامه تحصيل بصورت غير بورسيه در دانشگاه بیرجند:


شرايط عمومي:

 • نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشي.
 • داشتن تاييديه از نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور مربوط يا وزارت امور خارجه.
 • داشتن گواهي معتبر سلامت جسمي و رواني از پزشك معتمد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران و پزشك معتمد دانشگاه.
 • داشتن مدارك تحصيلي مقاطع قبلي مورد تاييد مراجع ذيصلاح.
 • تسلط به زبان فارسی

شرايط اختصاصي:

در مقطع كارشناسي:

 • متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي بايد داراي مدرك ديپلم (معادل پايان دوره تحصيلات متوسطه در ايران) و پيش دانشگاهي يا معادل آن باشند. اين مدارك بايد توسط مراجع ذيربط تاييد شوند.
 • حداقل معدل ديپلم ۱۲ و حداقل معدل ۴ درس مرتبط با رشته انتخابي۱۲ باشد.

در مقطع كارشناسي ارشد:

 • متقاضيان مقطع كارشناسي ارشد بايد مدرك كارشناسي معتبر كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده است، داشته باشند.
 • حداقل معدل كارشناسي ۱۲ و حداقل معدل ۶ درس مرتبط با رشته انتخابي۱۳ باشد.
 • اخذ اظهار نظر گروه آموزشي مربوط در خصوص وضعيت علمي متقاضي بر اساس سوابق تحصيلي وي.

در مقطع دكتري:

 • متقاضيان مقطع دكتري بايد مدرك كارشناسي ارشد معتبر كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده است، داشته باشند.
 • حداقل معدل قابل قبول كارشناسي ارشد ۱۴ مي باشد.
 • اخذ موافقت گروه آموزشي بر اساس شاخص هاي مصوب.

مهلت پذيرش

 • مهلت پذيرش مدارك و درخواست فرد متقاضي براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد براي نيمسال اول تحصيلي، تا پايان خرداد ماه و براي نيمسال دوم تحصيلي، تا پايان مهر ماه مي باشد.
 • مهلت پذيرش درخواست اوليه فرد متقاضي براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري بر اساس زمان برگزاري مصاحبه علمي است كه توسط دانشگاه بیرجند اعلام خواهد شد.

مدارك لازم

 • تصوير كليه مدارك تحصيلي و ريز نمرات ترجمه شده به زبان فارسي توسط دارالترجمه رسمي. توضيح:اگر متقاضي مقاطع قبلي را در كشور ديگري غير از ايران گذرانده باشد، بايد كليه مدارك تحصيلي و ريزنمرات خود را كه توسط دارالترجمه رسمي ترجمه شده است؛ به تاييد سفارت ايران در كشور متبوع رسانده باشد.
 • تصوير صفحات گذرنامه (ويژه اتباع فارسي زبان خارج از كشور) به ويژه صفحات داراي مهر ورود و خروج.
 • تصوير كارت اقامت (ويژه اتباع فارسي زبان داخل كشور)

شهريه هاي آموزشي دانشجويان خارجي

 • به استناد بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "و" ماده 7 قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی شهریه دوره های کارشناسی (برای 8 نیمسال)، کارشناسی ارشد (برای 4 نیمسال) و دکتری تخصصی برای (برای 8 نیمسال) دانشگاه بیرجند برای دانشجویان خارجی ورودی سال تحصیلی 95-94 به شرح زیر است: (ارقام به یورو می باشد)
 • کارشناسی
  نوع شهریه / گروه آموزشی علوم انسانی علوم پایه کشاورزی، هنر و مهندسی
  ثابت 235 270 320
  هر واحد عمومی 25 25 25
  هر واحد غیر عمومی 35 48 48
  هر واحد عملی 40 85 85
  پروژه 150 170 170
  کارشناسی ارشد
  نوع شهریه / گروه آموزشی علوم انسانی علوم پایه کشاورزی، هنر و مهندسی
  ثابت 485 540 580
  هر واحد درسی 85 102 120
  هر واحد پایان نامه 160 215 215
  دکتری تخصصی
  نوع شهریه / گروه آموزشی علوم انسانی علوم پایه کشاورزی، هنر و مهندسی
  ثابت 950 1030 1050
  هر واحد درسی و پایان نامه 170 210 220
  تبصره: برای سنوات مازاد بر نیمسال های یاد شده فوق، شهریه بر مبنای همان سال تحصیلی (نیمسالی که مازاد بر سنوات می باشد) اخذ خواهد گردید.

مراحل ثبت نام

 • تكميل فرم پذيرش و ارسال آنلاين مدارك به دانشگاه بیرجند
 • مراجعه هفتگي متقاضي به سامانه از طريق كد رهگيري به منظور مطلع شدن از كامل بودن مدارك، تاييد شدن درخواست خود و اقدامات لازم الاجرا
برای تکمیل و یا ویرایش فرم درخواست، از آخرین نسخه مرورگر Google Chrome و یا Firefox استفاده کنید.